STIGNITE DO CILJA
sa stručnim konsalting partnerom

USLUGE

Inter Consulting je kompanija koja se bavi pisanjem predloga projekata, izradom studija izvodljivosti i implementacijom domaćih i međunarodnih projekata, prilagođavanjem i ispravljanjem gotovih projekata i projektne dokumentacije, pronalaženjem partnera za zajedničke projekte, savetovanjem u kritičnim fazama realizacije projekta, procenom rizika i drugim konsalting uslugama.

Pisanje projekata i studija izvodljivosti (domaćih i EU)

Implementacija projekata

Vođenje tenderskih procedura po PraG i domaćim pravilima

Praćenje otvorenih konkursa za dodelu sredstava

Pronalaženje partnera i omogućavanje B2B povezivanja

Razvoj i poboljšanje kvaliteta postojećih projekata

Kompletan projektni menadžment

Savetovanje u pojedinim fazama projekata, tendera i konkursa

O nama

Jasan put uspeha, kvalitet i efikasnost su glavne odlike Inter Consultinga

Kompanija Inter Consulting iz Subotice osnovana je 2007. godine, sa ciljem da stečena konsalting znanja iz oblasti implementacije i upravljanja projektima iz inostranstva primeni i na domaćem tržištu. Kreiranje predloga projekata i primena tenderskih procedura kao i ostale aktivnosti projektnog menadžmenta, stručnjaci naše kompanije radili su u oblastima prekogranične saradnje i regionalnog ekonomskog razvoja, sa posebnim naglaskom na direktne strane investicije, farmaceutsku industriju, medicinu, ekologiju i turizam. Inter Consulting je kompanija za koju rade stručnjaci iz nekoliko oblasti. Od osnivanja pa do danas, IC je napisao desetine predloga projekata za više EU poziva koji su odobreni i uspešno realizovani, ili se trenutno realizuju. Do sada smo implementirali projekte u vrednosti od preko EUR 4,000,000.00 finansirane kako iz EU, tako i domaćih fondova.

Partneri

Inter Consulting neprestano razvija svoje sposobnosti i znanja kroz domaću i međunarodnu saradnju kao i partnerstvo sa domaćim i inostranim konsalting kompanijama. Imamo razvijenu saradnju sa konsalting kompanijama iz Mađarske, kao i sa institucijama iz Srbije od kojih su najznačajnije:

Pokrajinska vlada, Služba za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine

Grad Novi Sad

Agencija za energetiku Grada Novog Sada

JKP PUT Novi Sad

JKP ZIG Novi Sad

Medicinski fakultet Univerzitet Novi Sad

Grad Subotica

Opšta Bolnica Subotica

Opština Bač

Šahovski klub Senta

Teniski klub Palić 1878

Fakultet za biofarming

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

NS Web Development

Reference

Projekti, studije i edukacije

Kontakt

Matije Gupca 14 :: 24000 Subotica :: office@interconsulting.rs :: www.interconsulting.rs
Mobile: +381 65 8251410 :: Phone: +381 24 554 498 :: Fax: +381 24 602 063
MB: 20303433 :: Tekući račun :: 325-9500700012960-18 OTP Banka Novi Sad :: PIB: 105085034